Koncert w sanatorium w Jaworzu

W dniu 22.01.2013 nasz chór dał koncert dla kuracjuszy przebywających w sanatorium w Jaworzu.

Koncert odbył się w tamtejszej stołówce, gdzie wieczorem, już po kolacji, mogli się wszyscy zebrać, by nie tylko posłuchać śpiewu, ale także wraz z nami wspólnie zaśpiewać wybrane ludowe pieśni. Koncert składał się z dwóch części. Na pierwszą część składały się cztery kolędy:

1.”Radość dziś nastała”- kolęda ukraińska
2.” Cicho śpi” – słowa Karol Hławiczka
3.”Małe dziecię Jezus” – ludowa kolęda z Gwatemali
4.”Aniołowie z Niebios” w opr. Jana Gawlasa

Druga część koncertu obejmowała 7 pieśni ludowych, pośród których trzy z nich zaśpiewano wspólnie razem ze słuchaczami.

Koncert zamykała pieśń kościelne pt: „Wiedz mię Zbawco”, której treść była zarazem życzeniami, które nasz chór kierował pod adresem wszystkich słuchaczy. Całość przepleciona była słowem wiążącym prowadzącego koncert prezesa chóru Ryszarda Milli. Chórem dyrygowała pani pastorowa Ruta Janik, a na akordeonach grali Kol. Marek Heinrich i Kol. Henryk Klima.

Był to już piąty z kolei taki koncert, które zapoczątkowano w 2011 roku, jako nową formę działalności na rzecz swojego środowiska, ale także by promować nasz chór, który tak niedawno na swych kartach historii, obchodził jubileusz 100 lecia swego istnienia.