5 Niedziela po Wielkanocny 10.05.2015

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”. Psalm 66,20

Tekst: Ew. Jana 16, 23 – 28.33 
Ksiądz: ks. A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • 14.05.2015 – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Jaworze 17.00; po nabożeństwie egzamin konfirmacyjny

  • 17.05.2015 – 6 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 9.00; konfirmacja; nabożeństwo z Komunią Świętą

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w środę spotkanie Koła Zainteresowań w Jaworzu o 15:00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30;

3. W związku z trzęsieniem ziemi, jaka dotknęła w ostatnich dniach mieszkańców Nepalu, Diakonia Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP ogłasza zbiórkę ofiar na rzecz osób poszkodowanych wskutek trzęsienia ziemi. Są przygotowane listy na ten cel lub numer konta.

4. Do świąt Zesłania Ducha Świętego zbieramy ofiary na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

5. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie jutro (11.05.2015) o 18.00 w Jaworzu. Temat: „Świat religijny czasów Chrystusa”. Temat przedstawi p. Andrzej Kowalczyk z Bielska – Białej.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Przypominamy o prenumeracie na drugie półrocze do końca maja.