Exaudi – 17.05.2015

„Słuchaj, Panie, głosu mojego” (Psalm 27,7) Konfirmacja.

Tekst: Ewangelia Jana 15,26-16,4 
Ksiądz:  ks. W. Wantulok,                                         ks. A. Krzykowski 

 „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.  Ew. Jana 12,32

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.05.2013 – Zesłanie Ducha Świętego        

Jaworze 10:00; Jasienica 8:00; Świętoszówka 10:00, Betania 10:00 z Komunią Świętą;

  • 25.06.2013 – II Święto Zesłania Ducha Świętego    

Jaworze 17:30; Jasienica 16:00

2. Parafia w Cieszynie zaprasza na 306 rocznicę wytyczenia miejsca pod budowę kościoła. Uroczyste nabożeństwo 24 maja o 10.00; kazanie ks. radca Jan Badura z Pszczyny. Pozostałe punkty programu na plakacie w gablocie.

PZK w Simoradzu 24 maja o 10.00. Słowem Bożym służył będzie ks. Eneasz Kowalski z Pokoju.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcja religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- we czwartek lekcja religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży o 18.00 w Jaworzu, przywitanie tegorocznych konfirmantów,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9.30 w Jaworzu.

4. Parafia ewangelicka w Jastrzębiu zaprasza na koncert: „Razem pomagamy Adusi”, który odbędzie się w kościele ewangelickim w Jastrzębiu w sobotę 23.05.2015 o 18:00. W kancelarii parafialnej jest lista na którą można wpłacać na ofiary na rzecz tego chorego dziecka. Serdecznie tą akcję polecamy. Są także przed kancelarią ulotki w tej sprawie.

5. Do świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę ofiar na fundusz bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa.

6. Zapowiedzi: Krystian Kenig urodzony w Bielsku – Białej, syn Leopolda Keniga i Anny z domu Handzel, zamieszkały Łazy 113 i Monika Niebudek urodzona w Pszczynie, córka Stefana i Jolanty z domu Siekierska, zamieszkała Kobielice ul. Wiejska 59, oboje stanu wolnego wyznania ewangelickiego.