I Święto Zesłania Ducha Świętego 24.05.2015

Ks. A. Krzykowski; Ewangelicki Chór Kościelny pod kierownictwem p. Krystyny Gibiec, Pieśni: 221, 228, 215, 218