I Święto Zesłania Ducha Świętego 24.05.2015

 „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”. Zachariasz 4,6

Tekst: Ewangelia Jana 14,23-27 
Ksiądz: ks. A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • 25.06.2013 – II Święto Zesłania Ducha Świętego    

Jaworze 17:30; Jasienica 16:00

  • 31.05.2013 – Święto Trójcy Świętej

Jaworze 10:00 z Komunią Świętą i o 18.00;

Jasienica 8:00 z Komunią Świętą i o 18.00

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy jubileusz złotej i  diamentowej konfirmacji.

2. Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Skoczowie 31 maja o 9.00 poranek pieśni religijnej, o 10.00 uroczyste nabożeństwo. Słowem Bożym służył będzie biskup Jan Wacławek z Zaolzia. Po nabożeństwie piknik Parafialny.

Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Drogomyślu 31 maja o 10.00. Słowem Bożym służył będzie ks. Roman Pracki z Krakowa.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcja religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- we czwartek lekcja religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży o 18.00 w Jasienicy,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9.30 w Jaworzu.

4. Dzisiaj kończymy zbiórkę ofiar na fundusz bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa. Za wszystkie dary na ten cel serdecznie dziękujemy.

5. Z okazji 24. rocznicy powołania Straży Granicznej w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 maja 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w kościele ewangelickim Marcina Lutra przy ul. Staszica 2 w Bielsku-Białej zostanie odprawione uroczyste nabożeństwo w intencji  pracowników, funkcjonariuszy Straży Granicznej i ich rodzin. Kazanie wygłosi Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E.-A. w RP ks. bp Paweł Anweiler. Program uroczystości przewiduje: 14.00 uroczyste nabożeństwo w kościele Marcina Lutra w Białej ul. Staszica 2, 16.00 koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej SG – Plac Ratuszowy.

6. W przyszłą niedzielę przy kościele katolickim w Jasienicy Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje akcję oddawania krwi od g. 9:00 do 12:00

7. Wspomnienia:

śp. Anna Pyka                                                9/2015 Jasienica

śp. Helena Herma van Dis                        21/2001 Jaworze

śp. Helena Herma                                        7/2006 Jaworze

śp. Paweł Herma                                        29/1990 Jaworze