10 Niedziela po Trójcy Świętej 09.08.2015 r.

„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który sobie wybrał za dziedzictwo”. Psalm 33, 12

Tekst: Ewangelia Marka 12,28-32 
Jarosław Sajdok
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

 • 16.08.2015 – 11 Niedziela po Trójcy Świętej, 233 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła w Jaworzu.
  Uroczyste nabożeństwo o godz. 10.00. kazanie wygłosi ks. dr Adrian Korczago z Goleszowa. W czasie nabożeństwa prosić będziemy o ofiarę, która przeznaczona będzie na cele parafialne. Nabożeństwo poprzedzi poranek pieśni religijnej, który rozpocznie się o 9.00.
 • W sobotę 15 sierpnia br. odbędzie się nabożeństwo w „Leśnym Kościele” na zboczu Wysokiego o 11.00. Nabożeństwo będzie z Komunią Świętą. Wspólne wyjście z parkingu przy leśniczówce o 9.00. Jest przygotowany transport dla osób, które mają trudności z wchodzeniem pod górę lub starszych. Chętni proszeni są o zgłoszenie się na parkingu przy Leśniczówce. Stamtąd będzie odjeżdżał samochód.

2. Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Goleszowie – 15 sierpnia o 8:30 poranek pieśni o 10:30 nabożeństwo. Kazania wygłoszą ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz z Sopotu oraz ks. Wojciech Rudkowski z Radomia.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

 • w poniedziałek Koło zainteresowań o 15:00
 • w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00
 • we wtorek próba chóru o g. 19:00
 • w środę godzina biblijna w Betanii 17:30
 • w piątek próba zespołu Cantate o 19:00

4. Wspomnienia:

 • śp. Marian Biesok 16/2014 Jasienica
 • śp. Ryszard Stekla 15/2015 Jaworze