Przedostania niedziela roku kościelnego 15.11.2015

,,My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. II Koryntian 5,10

Tekst: Ewangelia Mateusza 25,31-46         
 ks. Andrzej Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj (15.11.2015) prosić będziemy o złożenie ofiary na fundusz ewangelizacyjno – misyjny Kościoła. ofiarę zbiorą członkowie Rady parafialnej.
  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo w Jaworzu o 18.00
  • 22.11.2015 –  Niedziela Wieczności

Jaworze 10:00;

Świętoszówka 10.00

Jasienica 8.00 nabożeństwo rodzinne na które zapraszamy dzieci z rodzicami, młodzież, i  o 18:00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa starsza,

4. Prenumerata Zwiastuna na 2016 rok całość 100 złotych , I półrocze 50 złotych.

5. Do nabycia są nowe śpiewniki pogrzebowe. Od początku listopada w czasie pogrzebów w użyciu podawane są tylko numery pieśni z nowego śpiewnika.

6. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł.

7. Parafia w Białej zaprasza na ewangelizację od piątku do niedzieli w kościele w Białej. Piątek i sobota o 17.30; w niedzielę o 9.00.. Szczegóły na plakacie i ulotkach.

8. Z karty żałobnej: śp. Joanna Heinrich z domu Borgieł ur. 24.05.1936 w Jasienicy, zamieszkała Jasienica ul. Słowicza 512, zmarła 11.11.2015 w Jasienicy w wieku 79 lat, w małżeństwie z Janem Heinrichem 42 lat, wdową 1 rok.

Pozostali: córka, 2 synów, synowa, zięć, 4 wnucząt, ze strony męża: 3 siostry i brat z rodzinami, rodziny po zmarłej siostrze i bracie, dalsi krewni.

Pogrzeb odbył się 13.11.2015 piątek w Jasienicy.