1 Niedziela Postu 14.02.2016

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. Ew. Jana 3,8

 

Tekst: Hebrajczyków 4,14-16      
 ks. W. Wantulok  
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 21.02.2016 – 2 Niedziela Postu –

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta 10.00 nabożeństwo Słowa i 18.00;

Jasienica 8.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą;

Świętoszówka 10.00;

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 19 lutego.

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

Kazanie wygłosi ks. Zbigniew Kowalczyk z Cieszyna.

 2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

3. Rozpoczynamy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku zebrane środki będą przeznaczone na leczenie dzieci i osób starszych. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.