3 Niedziela Postu 28.02.2016

 „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”.  Ew. Łukasza 9,62

 

Tekst: Efezjan 5,1-8      
 ks. W. Wantulok  
  

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (28.02.2016 r.) nabożeństwo o 18.00 w Jasienicy.
  • 06.03.2016 – 4 Niedziela Postu –

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta 10.00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą;

Świętoszówka 10.00.

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 4 marca

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30; w Jaworzu nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 18.30,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek po nabożeństwie w Jaworzu spotkanie Koła Pań,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa starsza,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00.

3. Prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku zebrane środki będą przeznaczone na leczenie dzieci i osób starszych. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 7 marca o 18.00. Na spotkaniu pastor Krzysztof Kłusek z Gliwic przedstawi postać Johna Wesleya twórcę Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 80 lat zmarł śp. Erwin Podleśny zamieszkały Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 24.02.2016w Kamienicy.
  • W wieku 85 lat zmarł śp. Gustaw Plinta zamieszkały w Andrychowie. Pogrzeb odbędzie się w środę 2 marca o 14.00 z kościoła w Jasienicy.
  • W wieku 92 lat zmarł śp. Jan Korneliusz de Kreij zamieszkały w Holandii. Pogrzeb odbył się 22 lutego. Śp. Jan de Kreij był wieloletnim organizatorem pomocy dla Polski. Ta pomoc rozpoczęła się od Parafii w Jaworzu a później również przez Urząd Gminy w Jaworzu.