Niedziela Przedpostna 07.02.2016 r.

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”.  Ew. Łukasza 18,31

  

Tekst: 1 Koryntian 13,1-13      
 ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski  
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 14.02.2016 – 1 Niedziela Postu –

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta 10.00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00; Betania 10.00 wszystkie nabożeństwa ze Spowiedzią i Komunią Świętą.

Prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Stypendialny im. ks. M. Lutra.

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 12 lutego.

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30; kazanie wygłosi ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa młodsza.

3. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 7.02.2016 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2015 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2015 rok i przyjąć preliminarz na 2016 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

4. Wydawnictwo Augustana i Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle zapraszają w piątek 12 lutego 2016 r. o godz. 17.00 do Domu Zborowego na promocję nowej książki „Dzieje rodziny Burschów”. To pasjonująca historia kolejnych pokoleń ewangelików, z których pierwsi w latach 20. XIX w. przybyli z Saksonii do Królestwa Polskiego. W państwie rządzonym przez rosyjskiego cara, początkowo żyli w swoim niemieckojęzycznym środowisku, szybko jednak wybrali wspólną drogę z polskimi sąsiadami. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Juliusz Bursche – Biskup Kościoła mocno związany z Wisłą. Publikacja jest połączeniem książki naukowej z pasjonującą i barwną epopeją rodzinną.