4 Niedziela Postu 06.03.2016

 „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. Ewangelia Jana 12,14

 

Tekst: II Koryntian 1,3-7      
 ks. A. Krzykowski  
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 13.03.2016 – 5 Niedziela Postu –

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta 10.00 nabożeństwo Słowa; Jasienica 8.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą;

Świętoszówka 10.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą;

Betania ze Spowiedzią i Komunią Świętą;.

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 11 marca

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30; kazanie wygłosi bp Paweł Anweiler.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu jest odwołana,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w środę próba Zespołu Cantate o 18.00,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00.

3. Rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Jaworzu i Jasienicy od poniedziałku do środy. Poniedziałek i wtorek w Jasienicy SP o 8.00 Gimnazjum o 10.00 i w środę nabożeństwo o 10.00; w Jaworzu poniedziałek i wtorek SP o 10.00, gimnazjum o 8.00; w środę nabożeństwo o 8.30.

4. Prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku zebrane środki będą przeznaczone na leczenie dzieci i osób starszych. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

5. PTEw zaprasza na spotkanie 7 marca o 18.00. Na spotkaniu pastor Krzysztof Kłusek z Gliwic przedstawi postać Johna Wesleya twórcę Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego.

6. Parafianin poszukuje osoby do opieki nad swoją matką, z możliwością zamieszkania w Jasienicy. Kontakt i szersze informacje pod numerem dostępnym w kancelarii parafialnej lub stronie internetowej parafii.

7. Z karty żałobnej: w wieku 81 lat zmarła śp. Zuzanna Wojnarowska z domu Lukas, zamieszkała w Jaworzu Pogrzeb odbędzie się we wtorek 08.03.2016 o godzinie 14.00 z kościoła w Jaworzu.