6 Niedziela Postu (Palmarum) 20.03.2016 – nabożeństwo rodzinne

ks. W. Wantulok