1 Niedziela po Wielkanocy 03.04.2016

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.     1 Piotra 1,3

Tekst: I Piotra 1,3-9   
 ks. A. Mendrok  

 

1. Porządek nabożeństw:

10.04.2016 – 2 Niedziela po Wielkanocy

Jaworze 10.00 Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

– w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

– w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

– we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

– we wtorek próba chóru o 19.00,

– w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

– w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

– w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

– we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

– w sobotę nauka konfirmacyjna

grupa młodsza o 8:00, grupa starsza o 9.30,

– w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00.

3. Od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę na fundusz BPGA. Stosowne listy są w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii w Jasienicy i Świętoszówce i w Betanii.

Odezwa Zarządu BPGA 2016

Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego?- mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu.” (Ag 1, 9)

Prorok Aggeusz przekazuje Izraelowi ważne Słowo Boga. To Słowo napomnienia, które ma zmusić do refleksji, otworzyć oczy i serce  słuchaczowi. Pracujecie często ponad wasze siły. Staracie się, jesteście rzetelni, uczciwi, zaangażowani. Owoce waszej pracy- wynagrodzenie, przynosicie do domów i wciąż  okazuje się, że … jest tego za mało…

Dlaczego? pytamy. Czego nie uczyniliśmy, czy coś zmarnowaliśmy, że nieustannie nam brakuje?

Bóg zaskakuje odpowiedzią na tak stawiane pytanie. Dzieje się tak, ponieważ  wkładamy niesamowite pokłady energii i nakładów finansowych w nasze domy i mieszkania a tak mało dbamy o Jego dom – o Świątynię.

Spójrzmy na nasze domy i mieszkania. Jak wyglądają? I zadajmy sobie równocześnie pytanie jak wygląda dziś mój kościół czy  kaplica? Czy stan mojego domu nie  jest lepszy od Domu naszego Boga, Domu, gdzie możemy się modlić, śpiewać pieśni, słuchać Słowa Życia i korzystać z dobrodziejstwa Sakramentów? Jak wygląda miejsce związane z wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w moim życiu i życiu mojej rodziny: chrzcinami, konfirmacją, ślubem, pożegnaniem najbliższych?

Dziś mamy spojrzeć jeszcze szerzej i dalej. Na stan nie tylko mojego kościoła, ale kościołów naszych Sióstr i Braci Luteran w całej Polsce i pomóc im w potrzebnych remontach i naprawach. Każdy Dom naszego Boga ma być godny Jego majestatu, piękny, zapraszający  w swoje progi!!!

Dom Boga – Świątynia, ma być najpiękniejszym budynkiem, wykonanym z najlepszych materiałów- bo to Dom o wyjątkowym przeznaczeniu, szczególny, najbliższy naszym sercom.

Wykorzystajmy część naszych ciężko wypracowanych pieniędzy na pomoc w remontach swoich kościołów  oraz świątyń tych, którzy nie są w stanie podołać finansowo konserwacjom i remontom zabytkowych często budynków. A nasz Bóg składa obietnicę: nie pożałujesz tego, nie będzie Ci brakować a doświadczysz spełnienia i zadowolenia, gdy tak uczynisz.

Prosimy Was i w tym roku – pomóżcie i  złóżcie swoje ofiary na rzecz wszystkich potrzebujących kościołów w naszym kraju. Wierzymy, że Bóg  każdy z tych darów pobłogosławi  w wielu parafiach, zostaną wykorzystane Panu Bogu na chwałę i ku pożytkowi Jego wiernych.

Amen

Prezes Zarządu BPGA ks. Daniel Ferek

4. PTEw zaprasza na spotkanie 4 kwietnia o 18.00. Temat spotkania: 1050 rocznica chrztu Polski, który przedstawi pan Andrzej Kowalczyk z Bielska – Białej.

W poniedziałek 11 kwietnia odbędzie się nadzwyczajne spotkanie poświęcone prezentacji książki „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu” połączone z jubileuszem 60-lecia ordynacji autora ks. radcy Ryszarda Janika.

5. W kwietniu zaczynamy remont kaplicy w Świętoszówce. Są otwarte listy ofiar na rzecz tego remontu.

6. Do nabycia numer informatora parafialnego Z życia i wiary.