2 Niedziela po Wielkanocy 10.04.2016

„Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.”.  Ewangelia Jana 10,11.27-28

Tekst: I Piotra 2,21-25   
 ks. A. Krzykowski  

1. Porządek nabożeństw:

  • 17.04.2016 – 3 Niedziela po Wielkanocy

Jaworze 10.00 z komunią świętą i 18.00;

Jasienica 8.00 nabożeństwo rodzinne z liturgią młodzieżową;

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą;

„Betania” 10.00 z komunią świętą.

 2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 18.30,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00, wieczór gier planszowych,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa starsza o 8.00,

3. Od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego kościół prowadzi zbiórkę na fundusz BPGA. Stosowne listy są w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii w Jasienicy i Świętoszówce i w Betanii.

4. W poniedziałek 11 kwietnia o 18.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie PTEw poświęcone prezentacji książki „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu” połączone z jubileuszem 60-lecia ordynacji autora ks. radcy Ryszarda Janika.

5. W kwietniu zaczynamy remont kaplicy w Świętoszówce. Są otwarte listy ofiar na rzecz tego remontu.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Do modlitwy pragniemy załączyć ks. Ryszarda Janika i p. pastorową Rutę Janik, z okazji 60-lecia ich małżeństwa oraz 60-lecia ordynacji ks. Ryszarda Janika na duchownego naszego Kościoła.

8. Zapowiedzi: Paweł Piotr Gola urodzony w Bielsku – Białej, syn Romana i Ireny z domu Kukla, zamieszkały w Jasienicy ul. Irysów 629 i Agnieszka Katarzyna Ściskała urodzona w Wrocławiu, córka Tadeusza i Ireny z domu Batraniec, zamieszkała w Poznaniu ul. Krawthofera 16e/23, oboje stanu wolnego wyznania ewangelickiego.