1 Niedziela po Trójcy Świętej 29.05.2016 – nabożeństwo mp4

ks. Władysław Wantulok
Diakon Ewa Below (kazanie)