3 Niedziela po Trójcy Świętej 12.06.2016

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasza 19,10

Tekst: I Tymoteusz 1,12-17   
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 19.06.2016– 3 Niedziela po  Trójcy Świętej

Jaworze 10:00 z komunią św. i o 18.00;

Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00 będą to nabożeństwa rodzinne, z udziałem dzieci na zakończenie szkółki niedzielnej.

2. Parafia w Wieszczętach zaprasza na 100-lecie poświęcenia pierwszej kaplicy poświęconej 22.06.1916, która legła w gruzach w trakcie działań II wojny światowej w marcu 1945 roku. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się w ŚRODĘ 22.06.2016 o godz.17.00 (dokładnie w 100-lecie). Kazanie wygłosi Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago. Przed i po nabożeństwie grać będzie Diecezjalna Orkiestra Dęta.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00, będzie ognisko,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00.

4. Rozpoczął się remont elewacji „starej szkoły” w Jasienicy. Są wystawione listy ofiar na rzecz tego remontu.

5. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

6. Zapowiedzi: Konrad Krzysztof Smogorzewski urodzony w Bielsku – Białej, syn Janusza i Jadwigi z domu Mamorska, zamieszkały Międzyrzecze Górne 423 wyznania rzymsko – katolickiego, i Anna Dziak urodzona w Bielsku – Białej, córka Andrzeja i Ilony z domu Kubala, zamieszkała Jaworze ul. Cieszyńska 5, wyznania ewangelicko – augsburskiego, oboje stanu wolnego.