Rodzinne Nabożeństwo Reformacyjne w Jasienicy 30.11.2016 r.

W niedzielny poranek, 30 października br. w Kościele  Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy licznie zgromadzeni parafianie wzięli udział w reformacyjnym nabożeństwie rodzinnym. Uczestniczyły w nim dzieci ze szkółki niedzielnej wraz z rodzicami, opiekunami i najbliższa rodziną. Uroczystość rozpoczął Zespół Instrumentalny Szkółki Niedzielnej, który wykonał opracowanie pieśni „Dzięki za ten dzisiejszy ranek”, a po kazaniu wykonał utwór P. Czajkowskiego „Modlitwa poranna”. Liturgię według porządku nabożeństwa młodzieżowego oraz pieśni prowadził Zespól Młodzi Duchem (A. Macura- gitara basowa, P. Wieja – gitara akustyczna, M. Kłoda – gitara akustyczna, K. Heinrich- gitara elektryczna, D. Krzykowska – organy, P. Macura – skrzypce). W skład grupy wokalnej wchodzili rodzice, młodzież i wychowawcy szkółki niedzielnej. Tradycyjnie już dzieci przygotowały fragmenty tekstu ze Starego Testamentu i Ewangelii, które czytały podczas liturgii nabożeństwa. Kazanie do tekstu apostoła św. Pawła z listu do Filipian 3,17:„Bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie”, wygłosił ks. A. Krzykowski. W kazaniu podkreślił, że jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa Reformacji. Apostoł, tak jak kiedyś współczesnych mu ludzi, tak i dzisiaj, wzywa do naśladowania apostołów i tych wszystkich, którzy swoim życiem głosili prawdy Ewangelii. W trakcie kazania dzieci pokazały portrety wielu wybitnych ludzi, którzy wpisali się w dzieje Kościoła swoimi talentami duszpasterskimi, muzycznymi, pisarskimi i malarskimi.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten niedzielny, reformacyjny poranek i za nabożeństwo, przez które rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 500 lat Reformacji.

 

Foto: Piotr Bujak