„Wierzę więc jestem” – Projekt ŚFL i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

„Wierzę więc jestem” – pokaż, że jesteś! 

Weź udział w projekcie i pokaż innym swoją wiarę!

Odkryj kim jesteś i jakie jest twoje powołanie!

A potem zmieniaj świat! Bo ten świat potrzebuje ludzi wiary!

Grupa młodzieży z Gimnazjum w Jaworzu przystąpiła do tego projektu. W ramach lekcji religii realizujemy kolejne scenariusze zajęć i prowadzimy foto dokumentację naszego projektu, którą możesz zobaczyć na stronie: https://www.facebook.com/wierzewiecjestem/ i nas polubić!

W ramach projektu chcemy przygotować małe prezenty dla dzieci w parafii ewangelickiej w Nidzicy. W gimnazjum zbieramy maskotki pluszaki od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r.

W parafii chcemy prosić wszystkich o przyniesienie czekolady na niedzielne nabożeństwo młodzieżowe 4 grudnia 2016 r. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zebrać wystarczającą ilość tabliczek czekolady, aby przesłać je dla dzieci na Mazurach.

O projekcie:

Projekt współfinansowany przez Światową Federację Luterańską i Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, zakłada przeprowadzenie trzech spotkań grupy konfirmacyjnej/młodzieżowej/studenckiej według przygotowanych materiałów oraz realizację zaplanowanego przez młodzież podczas trwania projektu wydarzenia/akcji o charakterze diakonijnym.

Stworzony materiał w odniesieniu do głównego hasła projektu, został zatytułowany „Wierzę, więc jestem”.

Tytuły poszczególnych konspektów opisują poruszaną tematykę:
1. Wierzę, więc jestem… USPRAWIEDLIWIONY
2. Wierzę, więc jestem… WOLNY
3. Wierzę, więc jestem… BY SŁUŻYĆ

Każda grupa biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do prowadzenia foto- lub wideo- dokumentacji z przebiegu realizacji projektu. Czas przeznaczony na realizację projektu obejmuje okres wrzesień – grudzień 2016 r.