2 Niedziela Adwentu 04.12.2016

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. Ewangelia Łukasza 21,28

Tekst: Ewangelia Mateusza 24,1-14          
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.12.2016 – 3 Niedziela Adwentu

Jasienica 8:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta 10:00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10:00 z Komunią Świętą

  • 07.12.2016 – tygodniowe nabożeństwa adwentowe –

Jasienica 16:00; Jaworze 17:30

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 14.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek wyjątkowo spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00.

3. PTEw zaprasza na adwentowe spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu z udziałem gości ks. Emilem Gajdaczem z Dzięgielowa i Józefa Niesyta z Jasienicy.

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki.

5. Do nabycia płyta Zespołu „Śląsk” pt. „Solus Christus” wydana z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. Cena 25 złotych.

6. Do nabycia kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 43 złotych. Książeczka ”Z Biblią na co dzień” w cenie 13 złotych; kalendarze parafialne w cenie 10 złotych.

7. Parafia w Międzyrzeczu zaprasza na koncert adwentowy połączony z świątecznym kiermaszem. koncert odbędzie się 10 grudnia o 17.00. Specjalnym gościem będzie Beata Bednarz. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na remont kościoła po pożarze.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 71 lat zmarł śp. Edward Leśko zamieszkały w Jaworzu.Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 05.12.2016 o 13.00 z kościoła w Jaworzu.
  • W wieku 87 lat zmarła śp. Hermina Kukla z domu Kidoń, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 14.00 z kościoła w Jasienicy.