3 Niedziela Adwentu 11.12.2016

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy”. Izajasz 40,3.10

Tekst: Ewangelia Łukasza 3,1-14          
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 18.12.2016 – 3 Niedziela Adwentu

Jasienica 8:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta 10:00 nabożeństwo z Słowa;

Świętoszówka 10:00

„Betania” 10.00 z Komunią Świętą.

  • 14.12.2016 – tygodniowe nabożeństwa adwentowe –

Jasienica 16:00 z komunią świętą;

Jaworze 17:30 z komunią świętą.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00, grupa starsza o 9.00

3. PTEw zaprasza na adwentowe spotkanie, które odbędzie się jutro o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu z udziałem gości ks. Emilem Gajdaczem z Dzięgielowa i Józefa Niesyta z Jasienicy.

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do nabycia kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 43 złotych. Książeczka ”Z Biblią na co dzień” w cenie 13 złotych. Do nabycia kalendarze parafialne w cenie 10 złotych.

6. Z karty żałobnej:

W wieku 86 lat zmarł śp. Andrzej Zipser zamieszkały w Bielsku – Białej. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 12.12.2016 o 14.00 z kościoła w Jaworzu.