4 Niedziela Adwentu 18.12.2016

„Radujcie się zawsze w Panu, powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko”. Filipian  4,4-5

Tekst: Ewangelia Łukasza 1,26-33.38          
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 21.12.2016 – tygodniowe nabożeństwa adwentowe –

Jasienica 16:00 z komunią świętą; Jaworze 17:30 z komunią świętą

  • 24.12.2016 – Wigilia Bożego Narodzenia–

Jasienica 16:00; Świętoszówka 17:30; Betania 16:00

  • 25.12.2016 – I Święto Bożego Narodzenia–

Jaworze 5:00 jutrznia; 10:00, Jasienica 8:00; Betania 10:00

w czasie nabożeństw ofiara na cele parafialne

  • 26.12.2016– II Święto Bożego Narodzenia–

Jaworze 10:00; Jasienica 8:00; Świętoszówka 10:00

 

W pierwsze święto Bożego Narodzenia w czasie nabożeństwa w Jasienicy kolędować będzie zespół regionalny „Jasieniczanka”.

W drugi dzień świąt zapraszamy na wieczór wspólnego kolędowania o 17.00 w kościele w Jasienicy.

W święto Epifanii w kościele w Jaworzu w czasie nabożeństwa śpiewać będzie chór „Echo” z Bielska-Białej.

W pierwszą niedzielę po Epifanii zapraszamy na wieczór kolęd o 16.00 w kościele w Jaworzu.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate.

3. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki.

4. Do nabycia kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 43 złotych. Książeczka ”Z Biblią na co dzień” w cenie 13 złotych.