1 Niedziela po Wielkanocy 30.04.2017

„Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.”. Ewangelia Jana 10,11.27-28

 

Tekst: Ezechiel Jana 34,1-2.10-16.31   
  ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00,
  • 07.05.2017 –

Jaworze 10:00 z komunią świętą;

Jasienica 8:00 z komunią świętą

Świętoszówka 10:00;

Betania 10:00.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00, grupa starsza o 9:00

4. Od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego w kościele jest prowadzona zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Serdecznie poleczmy tą akcję.

5. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. W tym czasie będziemy gościć naszych współwyznawców z diaspory. Informacje na temat EDK na naszej stronie internetowej. Przy wyjściu z kościoła są do zabrania zakładki informujące o EDK. Przygotowane są listy dla osób, które wezmą udział w EDK. Opcja pierwsza: osoba dorosła: pełny pakiet materiałów, 3 obiady, karta wstępu na wszystkie punkty programu – 70 złotych; dla młodzieży do 25 lat – 50 złotych. Opcja druga: jeśli ktoś nie będzie korzystał z posiłków to opłata wynosi 25 złotych, dla młodzieży 15 złotych. Opcja trzecia: osoby, które nie będą uczestniczyły we wszystkie dni a chcą skorzystać z posiłku to opłata wynosi tak jak w opcji drugiej plus koszt posiłku 15 złotych w zaznaczonym dniu.

6. Do modlitwy o zdrowie załączamy naszą współsiostrę. Do modlitwy pragniemy włączyć maturzystów, którzy po majowym weekendzie rozpoczną egzaminy maturalne.

7. List pasterski biskupa Kościoła:

Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. J 10,14-16.27-28

Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie,

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (Misericordias Domini) przed naszymi oczami rysuje się obraz Dobrego Pasterza. Słyszymy Jezusa, który tak siebie nazywa, przypominamy sobie znane historie biblijne z dzieciństwa. W tym obrazie jest bezpieczeństwo i spokój. Chrystus jest pasterzem, a to znaczy, że zna każdą i każdego z nas, prowadzi, ochrania i odnajduje, nawet wielokrotnie. Kiedy myślimy o owcach nie zawsze chcemy się jednak z nimi utożsamiać, wolelibyśmy chyba być bardziej samodzielni, niezależni, samostanowiący. Tymczasem owce takie nie są. Idą za pasterzem, a bez niego… są zagubione. Tego wolelibyśmy uniknąć.

Myślę, że nie raz zadawaliśmy sobie pytanie, co chcielibyśmy zrobić ze swoim życiem, w jakim pójść kierunku, jaką wybrać drogę? I wreszcie jak stać się samodzielnymi, szczęśliwymi i niezależnymi ludźmi? Być może te pytania zadają sobie dzisiaj młodzi ludzie, którzy za kilka dni będą zdawać egzamin dojrzałości. To taki moment pierwszej refleksji nad tym: jakie jest moje powołanie, dokąd zmierzam i jaka jest i będzie moja droga? Kiedy patrzymy wstecz, to zauważamy, że na wiele pytań znaleźliśmy już odpowiedzi. Może nawet mniej lub bardziej jesteśmy z siebie zadowoleni. Ale czy widzimy i słyszymy Pasterza? Jezus mówiąc o sobie jako o Dobrym Pasterzu nie zwalnia nas z odpowiedzialności za siebie i innych, ani nie planuje za nas życia, lecz wskazuje na perspektywę, jaką powinniśmy przyjąć. On nas zna, przyznaje się do nas i mówi nam, że my też Go znamy. Czy tak jest naprawdę? Czy przyznajemy się do Niego przed sobą, rodziną, znajomymi? Czy doświadczamy Jego prowadzenia i czy pozwalamy się prowadzić? Czy dostrzegamy inne owce… tak INNE, a to może oznaczać dla nas OBCE? Dla nas …..może tak, ale nie dla Chrystusa. Jakie jest moje powołanie, dokąd zmierzam, jaka jest i będzie moja droga? Jezus Chrystus mówi do nas dzisiaj

„Znam cię, nie zginiesz!

Znam cię, zaufaj!

Znam cię, rozejrzyj się, zauważ innych. doświadcz wspólnoty!

Znam cię, idź za mną!”

Wsłuchajmy się w głos Dobrego Pasterza!

bp Jerzy Samiec

8. Wspomnienia:

śp. Helena Sztwiertnia               13/2016 Jasienica

Śp. Emil Król                                12/1997 Jasienica

Śp. Wanda Król                           19/2013 Jasienica