5 Niedziela Postu (Judica) 02.04.2017 – nabożeństwo mp4

ks. W. Wantulok