14 Niedziela po Trójcy Świętej 17.09.2017

„Błogosław, dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!” Psalm 103,2

Tekst: Ewangelia Marka 1,40-45   
  ks. W. Wantulok
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.09.2017 –   15 Niedziela po Trójcy Świętej –

Jasienica 8.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

2. Dziś o godz. 17.00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy odbędzie się koncert z okazji 500 lat Reformacji zorganizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło w Grodźcu, na którym wystąpią Paweł Konik – baryton i Wojciech Wantulok – organy. Wstęp wolny

3. Parafia w Goleszowie zaprasza na PZK w Kozakowicach 24 września o godz. 10.30; kazanie wygłosi ks. Łukasz Gaś z Cieszyna.

4. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00 w Jaworzu,

- w poniedziałek Posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00 w Jaworzu,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00.

5. Nabożeństwa Szkółki Niedzielnej w Jaworzu, „Betanii” i Świętoszówce rozpoczynają się od niedzieli 24 września. W niedzielę 1 października dzieci z Jaworza i „Betanii” zapraszamy na wspólną szkółkę w Jaworzu z okazji Święta Żniw.

6. UG w Jasienicy prosi o przekazanie informacji, że od 1 października będą na terenie Gminy dwa dodatkowe kursy PKSu. Szczegóły w gablocie parafialnej.

7. Zapowiedzi: Piotr Zdzisław Szostek, urodzony w Jastrzębiu-Zdroju, syn Jerzego i Grażyny z domu Foltyn, zamieszkały w Jaworzu ul. Pagórkowa 328 i Klaudia Dominika Krzempek, urodzona w Bielsku-Białej, córka Andrzeja i Ewy z domu Lotz, zamieszkała w Jaworzu ul. Pagórkowa 328; oboje wyznania ewangelickiego, stanu wolnego.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 81 lat zmarł śp. Jerzy Dawid w Jasienicy. Pogrzeb odbył się wczoraj 16.09.2017 w Jasienicy.
  • W wieku 96 lat zmarła śp. Zuzanna Mikler z domu Świder, zamieszkała Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 19.09.2017 o godz. 15.00 z kościoła w Jasienicy.
  • W wieku 71 lat zmarł śp. Eugeniusz Dawid zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 19.09.2017 o godz. 16.00 z kościoła w Jaworzu.