2 Niedziela przed Postem 04.02.2018

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. Hebrajczyków 3,15

Tekst: II Koryntian 12,1-10   
ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.02.2018 – Niedziela przedpostna

Jaworze 8.00 po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne

Betania 10.00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna dla młodszej grupy o 8.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 5 lutego 2018 o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: „Porządek kościelny księcia Wacława III Adama z 1568 roku”. Temat przedstawi dr Łukasz Barański.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 11.02.2018 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2017 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2017 rok i przyjąć preliminarz na 2018 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 83 lat zmarła śp. Helena Kubala zamieszkała Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 02.02.2018 w Jaworzu.
  • W wieku 93 lat zmarła śp. Helena Kukla z domu Tyrna, zamieszkała Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 03.02.2018 w Jasienicy.