3 Niedziela Postu 04.03.2018

„Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”. Ewangelia Łukasza 9,62

Tekst: 1 Piotra 1,18-21
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.03.2018 – 4 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i kom. św.; 10:00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8:00 z kom. św.;

Świętoszówka 10:00;

„Betania” 10.00

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 9 marca

w Jasienicy o 16.00; Jaworzu o 17.30;

Słowem Bożym służyć będzie ks. Roman Kluz z Brennej.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

-we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna

grupa młodsza o 8.00;

grupa starsza o 9.15;

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie 9 marca o 18.30 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: Pieśń i muzyka protestancka. Temat przedstawi dr Zenon Mojżysz z Uniwersytetu Śląskiego.

4. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

6. Z karty żałobnej:

  • w wieku 92 lat zmarła śp. Emilia Foniok z domu Kukla zamieszkała w Bielsku-Białej Termin pogrzebu zostanie podany na klepsydrach.
  • w wieku 85 lat zmarł śp. Emil König zamieszkały w Świętoszówce. Termin pogrzebu zostanie podany na klepsydrach
  • 1 marca 2018 w wieku 76 lat zmarł śp. ks. Franciszek Czudek emerytowany proboszcz parafii w Mikołajkach. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 5 marca 2018 roku, w Mikołajkach.