4 Niedziela Postu 11.03.2018

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.”.  Ewangelia Jana 12,24

Tekst: Filipian 1,15-21  
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 18.03.2018 – 5 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i kom. św.; 10:00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8:00 z kom. św.; Świętoszówka 10:00 z kom. św.;

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 16 marca

w Jasienicy o 16.00;

Jaworzu o 17.30;

Słowem Bożym służyć będzie ks. Marek Londzin z Dzięgielowa.

Po nabożeństwach będzie spowiedź z komunią św.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

-we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

3. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

4. Rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworzu i Jasienicy od poniedziałku do środy według ustalonego planu.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 70 lat zmarł śp. Adam Wiencek zamieszkały w Wilkowicach. Pogrzeb odbył się w środę 07.03.2018 w Jaworzu.