6 Niedziela Postu 25.03.2018

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Ewangelia Jana 3,14-15

Tekst:: Izajasz 50,4-9 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 29.03.2018 – Wielki Czwartek

Jaworze 17.30 z kom. św.;

Jasienica 16:00 z kom. św.;

Świętoszówka 17:30 z kom. św.;

  • 30.03.2018 – Wielki Piątek

Jaworze 9.00 Sp. i kom. św.; 10.00 nabożeństwo Słowa;

Jaworze 17.00 z kom. św.;

Jasienica 8:00 z kom. św.;

  • 01.04.2018 – Wielkanoc

Jaworze 10.00

Jasienica 8:00

Betania 10.00

  • 02.04.2018 – Poniedziałek Wielkanocny

Jaworze 10.00

Jasienica 8:00

Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00.

3. W tym tygodniu kończymy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Skarbonki można składać w kancelarii parafialnej. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

4. Zapraszamy na Wieczór Pasyjny, który odbędzie się dzisiaj (25.03.2018 r.) o 16:00 w kościele w Jaworzu. Oprócz zespołu Cantate i Chóru Kościelnego wystąpią chóry „Cantica” z Bystrej i „Hejnał” z Mazańcowic. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie internetowej.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 4 kwietnia (środa) o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: „Początek wojny 30-letniej 1618, losy Braci Czeskich” przedstawi dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu w Ostrawie.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 82 lat zmarła śp. Maria Stonawska – z domu Kwaśniak, zamieszkała w w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27.03.2018 o 15:00 z kościoła w Jasienicy.