19 Niedziela po Trójcy Św. 07.10.2018

„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony”. Jeremiasz 17,14

Tekst: Jakub 5,13-16
ks. Andrzej Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 14.10.2018 – 20 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00 ze sp. i kom. św.;

Jaworze 10.00 ze sp. i kom. św.;

Świętoszówka 10.00 ze sp. i kom. św.;

„Betania” 10.00 ze sp. i kom. św.

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15:00

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 17.00.

3. 21 października odbędzie się koncert na jubileusz 100-lecia niepodległości. Koncert rozpocznie się o 17.00 w kościele w Jaworzu. Wykonawcami będą: Orkiestra Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna i Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory.

4. 28 października odbędzie się w Cieszynie nabożeństwo z okazji 100-lecia przyłączenia Senioratu (diecezji) Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nabożeństwo rozpocznie się o 17.00. Parafia zamówiła autobusy, które zawiozą i przywiozą wszystkich chętnych bez żadnych opłat. W celach organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na listę. Jest to niedziela handlowa i samochodem nie zaparkuje się w Cieszynie z powodu prowadzonych tam remontów.

5. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

6. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki można zabrać z kancelarii parafialnej.

7. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

8. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

9. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej.

10. Zapowiedzi: Jakub Marcin Janik urodzony w Bielsku-Białej, syn Jerzego i Bogusławy z domu Bednarska, zamieszkały w Rudzicy, wyznania rzymsko-katolickiego i Magdalena Marta Wieja urodzona w Bielsku-Białej, córka Tadeusza i Janiny z domu Zender, zamieszkała w Bielsku-Białej, wyznania ewangelickiego.