23 Niedziela po Trójcy Św. 04.11.2018

„Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna”. 1 Tymoteusz 15b-16

Tekst: Rzymian 13,1-7  
ks. Andrzej Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.11.2018 – 3 Niedziela przed końcem roku kościelnego

Jasienica 8.00;

Świętoszówka 10.00;

Jaworze 10.00

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

  • 11.11.2018 – o godz. 14.00 w Jaworzu odbędzie się dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości po którym odbędzie się procesjonalne przejście pod pomniki w celu złożenia wiązanek kwiatów. W nabożeństwie wezmą udział wszystkie władze samorządowe, społeczne i organizacje oraz kościoły działające na terenie Gminy.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży grającej na instrumentach i chętnych do śpiewu w Jasienicy o 17.00,

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 5 listopada o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: 100 rocznica połączenia Senioratu Cieszyńskiego z Konsystorzem w Warszawie. Temat przedstawi dr Łukasz Barański z Goleszowa.

4. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji charytatywnej. „Kromka chleba dla bliźniego”.

5. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki można zabrać z kancelarii parafialnej. Paczki do przyszłej niedzieli. Można także wpłacić kwotę 60 złotych na paczkę, która zostanie przygotowana w CME w Dzięgielowie.

6. Prenumerata Zwiastuna na 2019 rok 120 zł, 1 półrocze 60 zł.

7. Z karty żałobnej: 1 listopada w Cieszynie w wieku 52 lat zmarł śp. ks. Alfred Staniek proboszcz PEA w Istebnej. Nabożeństwo pogrzebowe śp. odbędzie się 7 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w kościele apostołów Piotra i Pawła w Wiśle Centrum. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 listopada, o godz. 11.00, na cmentarzu w Gierałcicach.