Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego 25.11.2018

„Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. Ewangelia Łukasza 12.35

Tekst: Objawienie 2,8-11  
ks. bp A. Korczago, ks. W. Wantulok,      ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18:00
  • 02.12.2018 – I Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą

Jaworze 9:00 Spowiedź i Komunia Święta; 10:00 Nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10:00 z Komunią Świętą

Betania 10:00 z Komunią Świętą

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw, w „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15:00

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 8:00grupa starsza o 9:15

- w sobotę międzyparafialne spotkanie młodzieży w Międzyrzeczu o 18.00. Kontakt z ks. A. Krzykowskim.

3. Prenumerata Zwiastuna na 2019 rok 120 zł, 1 półrocze 60 zł.

4. PTEw zaprasza na ekumeniczne spotkanie, które odbędzie się 03.12.2018 o g. 18:00 w domu gminnym Pod Harendą. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 70 lat zmarł śp. Jan Tesler zamieszkały w Rudzicy. Pogrzeb odbył się w minioną środę 21.11.2018 w Jaworzu
  • W wieku 87 lat śp. Walda Bendyk z domu Brzuska, zamieszkała w Bielsku-Białej. Data pogrzebu zostanie ogłoszona na klepsydrach