1 Niedziela Adwentu 02.12.2018

„Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. Zachariasz 9,9

Tekst: Ewangelia Mateusza  21,1-9    
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 09.12.2018 – 2 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą

Jaworze 9:00 Spowiedź i Komunia Święta; 10:00 Nabożeństwo Słowa;

Po nabożeństwie odbędzie się kiermasz adwentowy prowadzony przez dzieci ze SP nr 2 w Jaworzu. Dochód z kiermaszu jest przeznaczone na akcję charytatywną „Pola Nadziei”, która wspiera stacjonarne hospicjum w Bielsku. Nabożeństwo odbędzie się z liturgią młodzieżową prowadzoną przez dzieci ze SP nr 2 w Jaworzu.

Świętoszówka 10:00

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

  • 05.12.2018 – Nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu po nabożeństwie adwentowym

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00

- w niedzielę 9 grudnia spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00

3. PTEw zaprasza na ekumeniczne spotkanie, które odbędzie się 03.12.2018 o g. 18:00 w domu gminnym Pod Harendą. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii.

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł i kalendarze książkowe Z Biblią na co dzień -komplet w cenie 45 złotych.

6. Z karty żałobnej:

  • w wieku 88 lat, zmarł śp. ks. radca Ryszard Janik, emerytowany proboszcz parafii w Jaworzu, wieloletni radca Konsystorza oraz prezes BPGA. Pogrzeb odbył się w piątek 30.11.2018 w Jaworzu, pochowany został na cmentarzu w Cieszynie.
  • W wieku 66 lat zmarła śp. Paulina Nowak z domu Król zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 04.12.2018 o godz. 14:00 z kościoła w Jaworzu.