1 Niedziela po Bożym Narodzeniu 30.12.2018

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego”. Ewangelia Jana 1,14

Tekst: Ewangelia Mateusza 2,13-23     
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 31.12.2018 – Zakończenie Roku

Jasienica i „Betania” o 16.00;

Jaworze i Świętoszówka o 17.30;

  • 01.01.2019 – Nowy Rok

Jaworze o 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w piątek spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 17.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 18.00.

- w piątek spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 17.00,

– w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00; starsza o 9.15

- w sobotę międzyparafialne spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00

3. PTEw zaprasza na noworoczne spotkanie 7 stycznia 2019 o 18.00. Temat „Uzdrowienie człowieka i planety” przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

4. Do nabycia świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

5. Do odebrania książeczki „Z Biblią na co dzień”.

6. Zapraszamy na wieczór kolęd, który odbędzie się 6 stycznia o 16.00 w kościele w Jaworzu..

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 65 lat zmarł śp. Jan Kobiela zamieszkały Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 29.12.2018 w Jaworzu.