2 Niedziela Adwentu 09.12.2018

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. Ewangelia Łukasza 21,28

Tekst: Izajasz 35,3-10    
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 16.12.2018 – 3 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Jaworze 9:00 Spowiedź i Komunia Święta; 10:00 Nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10:00 z Komunią Świętą;

„Betania” 10.00 z Komunią Świętą

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

  • 12.12.2018 – Nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30 nabożeństwa z komunią świętą

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich odwołane,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 8:00 grupa starsza o 9:15

- w sobotę spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- w niedzielę gwiazdka dzieci w Jasienicy o 16.00 w Sali GOK.

3. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

4. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. Kalendarze książkowe z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 45 złotych

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 77 lat zmarł śp. Teodor Lorek zamieszkały Rudzicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 10.12.2018 o 14.00 z kościoła w Jasienicy.
  • W wieku 64 lat marła śp. Anna Costazza z domu Mendroch, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w środę 12.12.2018 o 13.00 z kościoła w Jaworzu.