2 Święto Bożego Narodzenia 26.12.2018 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski