3 Niedziela Adwentu 16.12.2018

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.” Izajasz 40,3.10

Tekst: Rzymian 15,4-13     
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 23.12.2018 – 4 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą

Jaworze 9:00 Spowiedź i Komunia Święta 10:00 Nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10:00

  • 19.12.2018 – Nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30 nabożeństwa z komunią świętą

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00 w Betanii,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

- w sobotę gwiazdka dzieci z Jaworza i „Betanii” o 15.00,

- w sobotę spotkanie adwentowe młodzieży o 18.00 w Jaworzu,

- w niedzielę gwiazdka dzieci w Świętoszówce w czasie  nabożeństwa.

3. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

4. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. Kalendarze książkowe z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 45 złotych.