4 Niedziela Adwentu 23.12.2018

„Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam radujcie się! Pan jest blisko”.  Filipian 4,4-5

Tekst: Ewangelia Łukasza 1,39-56     
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.12.2018 – Wigilia Bożego Narodzenia

Jasienica 16.00;

Świętoszówka 17.30;

„Betania” 16.00

  • 25.12.2018  – I Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 5.00 jutrznia 10.00 ;

Jasienica 10.00 w czasie nabożeństwa kolędować będzie Zespół regionalny „Jasieniczanka”;

„Betania” 10.00

Nabożeństwa z ofiarą na cele parafialne

  • 26.12.2018 – 2 Święto Bożego Narodzenia

Jasienica 8.00;

Jaworze.10.00;

Świętoszówka 10.00;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na światło jutrzenne, rodzinie wspominającej swoją zmarłą.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w piątek próba chóru o 19.00,

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. Kalendarze książkowe z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 45 złotych.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Do nabycia świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

8. Zapraszamy na wieczór wspólnego kolędowania 26 grudnia w drugi dzień świat o 17.00 w kościele w Jasienicy.

9. Zapraszamy również na wieczór kolęd 6 stycznia o 16.00. Szczegóły na plakacie.