Rada parafialna

29 września 2013 roku podczas Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego wybrano skład rady parafialnej i Komisji Rewizyjnej, który przedstawia się następująco:

Przejdź do strony Systemu Rady Parafialnej

Jaworze

1. Biłek Marcin
2. Cienciała Janusz
3. Heinrich Marek
4. Kaulbert Olga
5. Michalik Izabela
6. Podstawny Edward
7. Stanclik Ryszard

Jasienica

1. Kenig Edward
2. Kliber Lidia
3. Łuczyna Józef
4. Mach Król Maria
5. Malik Gustaw
6. Niesyt Józef
Zastępcą członka Rady Parafialnej został wybrany Gola Mariusz

Świętoszówka

1. Cholewik Romuald
2. Obracaj Agata
3. Szczugiel Jolanta
Zastępcą członka Rady Parafialnej została wybrana Kowala Lidia


Wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej

1. Kobiela Danuta
2. Król Józef
3. Urbaś Krystyna
Zastępcą członka Komisji Rewizyjnej została wybrana Kubala Danuta